Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 

אודות פוקוס – פסיכולוגיה ושיווק

להחרט בזכרון של הצרכן! לזכות בנאמנות לקוחות! להיות שיחת היום ומותג מומלץ!
כל אלה תוצאות של פעילות שיווקית אפקטיבית.
על מנת להשיג תוצאות אלה, עלינו לרגש את הצרכן ולגרום לו לרצות אותנו. לשם כך נשתמש בתובנות בנושאי הפסיכולוגיה של הצרכן.
השפעה על התנהגות הצרכן ועמדותיו, מחייבת, מלבד התאוריה השיווקית, להבין ולהכיר לעומק את הצרכן ודרכי פעולתו, המודעות והלא מודעות.

'פוקוס – פסיכולוגיה ושיווק' הינה החברה המובילה בתחום תובנות צרכנים.
אנו מאמינים בדיוק, מיקוד וחידוד התובנות, ושימוש בהן לטובת יצירת בידול ואפיון המותג והעשייה השיווקית שלו. לשם כך, אנו מנצלים את הניסיון העשיר, המגוון והמתמשך עם חברות ומותגים בשוק הישראלי והבינלאומי.

החברה הוקמה ב 1992 על ידי קרן אהרון, ומנוהלת על ידה מאז.
החברה שמה דגש על היישומים הנגזרים בפועל מתובנות צרכניות. יישומים אלה כוללים את ההתייחסות למידת ההשפעה על כלל נקודות המגע עם הצרכן, יצירת חווית הלקוח ופיתוח מוצרים ושירותים של החברה, המותאמים לאסטרטגיה השיווקית ויישומים שיווקיים המתאימים למותג.

בין השנים 1992-2005 כללה 'פוקוס - פסיכולוגיה ושיווק' מחלקת מחקר איכותני מהמובילות בארץ. במסגרת פעולתה עסקה המחלקה בהנחיית קבוצות מיקוד, ראיונות עומק פנים אל פנים עם יחידים, משפחות וזוגות; תצפיות משתתפות ובלתי משתתפות, מחקר אנתרופולוגי ועבודת שטח עבור גופי מחקר בינלאומיים כגון Censydiam (בעבור עלית), GJM (בעבור מעברות), Green lights (בעבור Philip Morris)  ו MASMI (בעבור BAT).

יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים