Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 

  

*   הצרכן הישראלי – קווים לדמותו, סתירות והנעה לפעולה
מבוסס על הספר 'סודות הצרכן הישראלי - כל מה שצריך לדעת כי למכור לישראלים'.
מהדורה שנייה, מאי 2010, ועל חומרים מחקריים 1992-2010.
ניתן להתמקד בקהלים ייעודיים לפי ג'נדר, לפי שלב בחיים (הורים, צעירים, חיילים נוער או ילדים) וכן לפי תגובה למוצרים חדשים (מאמצי חידושים).
*   מודל פילוח התנהגותי – ג'ונגל הסגמנטים
הגדרת סגמנטים על פי התנהגות, תוך שימוש באנלוגיות מעולם החיות, ומיקוד העשייה השיווקית בהתאם לסגמנטים שנבחרו.
מבוסס על פיתוח משותף עם פרופ' אורן קפלן, ראש תוכנית
MBA  בפסיכולוגיה עסקית וניהולית
וראש ההתמחות בשיווק.
*   תובנות צרכניות 
הצגת תובנות אשר רלוונטיות לתחומים ממוקדים.
משמש גם כהרצאת פתיח לימי אסטרטגיה שמטרתה להניע חשיבה רעננה על קהלי המטרה הצרכניים.
*   מבצעים – תפיסות וגורמים מתערבים
מניעי השתתפות, מחסומים, והטיות פסיכולוגיות רלוונטיות.
מבוסס על ניתוח משותף עם טלי פרידמן, דוקטורנטית סוציולוגיה, האוני' העברית י-ם,
M.A  פסיכולוגיה קוגנטיבית, אוני' ת"א.
*   המחרה פסיכולוגית (בפיתוח)
מבוסס על מחקרים ותובנות בתחומי תפיסת כסף, מספרים מאגים, הטיות רלוונטיות.
מבוסס על פיתוח משותף עם פרופ' אבישי הניק, פרופסור מן המניין, המחלקה למדעי ההתנהגות,
אוניברסיטת בן גוריון. (ב 2001 היה דיקן הפקולטה).

*  כלים מחקריים
מחקרי שוק איכותניים, כלים מחקריים לתובנות וחדשנות שיווקית.

יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים