Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 

'חוקרים מדברים' מאת פרופ' אורן קפלן,

הוצאת גלובס 2008

שם הפרק: מה בין מחקר insight ומחקרי צרכנים.

מתי להשתמש במחקר תובנות?
ובאיזה סוג מחקר?
טכניקות עיקריות לאיתור insights
פרוט כלים, שימושים ודוגמאות ביחס ל 4 הטכניקות העיקריות:
- טכניקת הכאוס
- טכניקת ההדבקה
- טכניקת ניתוח סתירות
- טכניקת הגילוי

יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים