Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 

'מיתוג רגשי – הדרך לחבר בין מותגים לאנשים' מאת מרק גובה.

הוצאת אופוס, 2005

פרק 'הקדמה ישראלית', הסוקר את הפלחים העיקריים בתרבות הישראלית.

יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים