Consumer insight
מי אנחנו
פרסומים
 

דגשים בתהליך העבודה

4 שלבי עבודה עיקריים בתהליך העבודה של 'פוקוס - פסיכולוגיה ושיווק'.


הבנת מניעי ההתנהגות של הצרכנים, בעיקר הלא מודעים

התייחסות למשמעויות וניואנסים של כל ערך וכל צורך

הבנת הסתירות בין העמדות וההתנהגות בפועל

מציאת נקודות החיבור בין הצרכן להזדמנויות בשוק,
באופן שמתאים לחברה ולמותג

על בסיס למידה זו מגובשים יישומים שיווקיים
הממוקדים בהשפעה על שינוי ההתנהגות הצרכנית
ונעשה פיתוח מוצרים ושירותים אשר יותאמו לצרכן במידה האופטימלית
 
יישומים
ותוצרים
 
לקוחות
 
Consumer insight | צמיחת מותגים | כינוס מותגים | התנהגות צרכנים | בניית אתרים